About Us

Canada Yiquan Society

Founding Members

 

  1. Francis HT Chan
  2. Walter YW Wong
  3. Hiroshi Maeda
  4. Keith Mak
  5. Tak-Man Lam
  6. Ling Seto
  7. Raymond Li
  8. But-Hin Chiu
  9. Bill Yan
  10. Vincent KL Ho

 

 

Back from left: Raymond Li, Tak-Man Lam, Ling Seto,Vincent Ho, Keith Mak, Bill Yan

Front from left: Walter YW Wong, But-Hin Chiu, Francis HT Chan, Hiroshi Maeda

 

Committee Members

Francis HT Chan        – President

Walter YW Wong       – Vice President

Hiroshi Maeda            – Vice President

Keith Mak                   – Promotion

Tak-Man Lam            – Finance

Ling Seto                     – Secretary

Raymond Li                 – Public Relation

But-Hin Chiu               – Academic

Bill Yan                         – Miscellaneous Activities

Vincent KL Ho             – Miscellaneous Activities

 

 

Instructors

Chief Instructor

Francis HT Chan

Instructors                     Certification       Time in Training           F. C. Y. S.  **     

Walter WY Wong               Advanced                 2004 to Present                 01/01/2016

Hiroshi  Maeda                   Advanced                2005 to Present                  01/01/2016

Ling  Seto                             Advanced                2005 to Present                  01/01/2016

Keith Mak                            Advanced                2005 to Present                  01/01/2016

Tak-Man Lam                     Advanced                2005 to Present                  01/01/2016

Andrew Drake                    Intermediate           2011 to Present

** Fellow of the Canada Yiquan Society

 

Consultants of the Society

 

Ian Chun-Wan Fok               霍震寰  – Student of Master Han Xingyuan  & Han Xingchiao

Siu-Chung Lee (Deceased)  李紹傳  – Student of Master Han Xingyuan

Hang-Kien Tu                        涂行健  – Student of Master Han Xingyuan

Ching-Chung Chan               陳正中  – Student of Master Ning Dachun

King-Tong Lee                       李敬棠  – Student of Master Han Xingyuan & Han Xingchiao

Siu-Chan Huen                      褟紹燦  – Student of Master Han Xingchiao